Lista szkół - Kęty


Gimnazjum nr 1 im. Feliksa Dyczkowskiego w Kętach
Sobieskiego 6
32-650 Kęty
telefon: 0338452140
Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Kętach
Wyspiańskiego 1
32-650 Kęty
telefon: 0338451239
Gimnazjum nr 3 w Kętach
SZKOLNA 3
32-650 Kęty
telefon: 0338452921
Liceum Ogólnokształcące
Kościuszki 29
32-650 Kęty
telefon: 0338453072
liceum ogólnokształcące
Żwirki i Wigury 27b
32-650 Kęty
telefon: 0338453106
Liceum Profilowane
Żwirki i Wigury 27a
32-650 Kęty
telefon: 0338453268
Liceum Profilowane
Kościuszki 29
32-650 Kęty
telefon: 0338453072
liceum profilowane
Żwirki i Wigury 27b
32-650 Kęty
telefon: 0338453106
liceum uzupełniające
Żwirki i Wigury 27b
32-650 Kęty
telefon: 0338453106
Liceum Uzupełniające dla Dorosłych
Kościuszki 29
32-650 Kęty
telefon: 0338453072
Niepubliczna Szkoła Policealna
Żwirki i Wigury 27
32-650 Kęty
telefon: 0338452133
Niepubliczna Szkoła Policealna w Kętach
Żwirki i Wigury 27
32-650 Kęty
telefon: 0338452133
Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
Żwirki i Wigury 27
32-650 Kęty
telefon: 0338452133
Niepubliczne Technikum Uzupełniające dla Dorosłych
Żwirki i Wigury 27
32-650 Kęty
telefon: 0338452133
Niepubliczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
Żwirki i Wigury 27
32-650 Kęty
telefon: 0338452133
Ośrodek Kształcenia Zawodowego Centrum Kształcenia Dorosłych
Żwirki i Wigury 27
32-650 Kęty
telefon: 0338452133
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Kęty
Żwirki i Wigury 27a
32-650 Kęty
telefon: 0338452304
Powiatowe Gimnazjum w Kętach
Wyspiańskiego 2
32-650 Kęty
telefon: 0338453730
Powiatowe Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Kętach
Wyspiańskiego 2
32-650 Kęty
telefon: 0338453730
Powiatowy Zespół Nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Kętach
Żwirki i Wigury 27a
32-650 Kęty
telefon: 0338453268
Powiatowy Zespół Nr 11 Szkół Ogólnokształcących w Kętach
Wyspiańskiego 2
32-650 Kęty
telefon: 0338455572
Powiatowy Zespół Nr 9 Szkół im. Marii Dąbrowskiej w Kętach
Kościuszki 29
32-650 Kęty
telefon: 0338453072
Publiczne Przedszkole Sióstr Zmartwychwstanek w Kętach
Rajska 4
32-650 Kęty
telefon: 0338452429
Samorządowa Placówka Wychowania Przedszkolnego nr 1 w Kętach
os. Nad Sołą 12
32-650 Kęty
telefon: 0338452549
Samorządowa Placówka Wychowania Przedszkolnego nr 2 w Kętach
Szkolna 5
32-650 Kęty
telefon: 0338452642
Samorządowa Placówka Wychowania Przedszkolnego nr 7 w Kętach
Żwirki i Wigury 15A
32-650 Kęty
telefon: 0338453936
Samorządowa Placówka Wychowania Przedszkolnego nr 8 w Kętach
Sobieskiego 12
32-650 Kęty
telefon: 0338452986
Samorządowa Placówka Wychowania Przedszkolnego nr 9 w Kętach
Żwirki i Wigury 33
32-650 Kęty
telefon: 0338453028
Szkoła Podstawowa nr 1 im. św. Jana Kantego w Kętach
Sobieskiego 6
32-650 Kęty
telefon: 0338452140
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bohaterów Monte Cassino w Kętach
Wyspiańskiego 1
32-650 Kęty
telefon: 0338452932
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Bohaterów Westerplatte w Kęatch
SZKOLNA 3
32-650 Kęty
telefon: 0338452921
szkoła policealna
Żwirki i Wigury 27b
32-650 Kęty
telefon: 0338453106
Szkoła Policealna dla Dorosłych
Żwirki i Wigury 27a
32-650 Kęty
telefon: 0338453268
Technikum
Żwirki i Wigury 27a
32-650 Kęty
telefon: 0338453268
technikum uzupełniające
Żwirki i Wigury 27b
32-650 Kęty
telefon: 0338453106
Technikum Uzupełniające dla Dorosłych
Żwirki i Wigury 27a
32-650 Kęty
telefon: 0338453268
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Żwirki i Wigury 27a
32-650 Kęty
telefon: 0338453268
ZDZ Katowice-Centrum Kształcenia Zawodowego w Kętach
Żwirki i Wigury 27B
32-650 Kęty
telefon: 0338453106
Zespół Szkolno - Gimnazjalny nr 1 w Kętach
Sobieskiego 6
32-650 Kęty
telefon: 0338452140
Zespół Szkolno-Gimnazjalny nr 2 w Kętach
Wyspiańskiego 1
32-650 Kęty
telefon: 0338452932

1 2